شرکت سپهران  طب ایرانیان به مدیریت مهندس محمد حکیمی با بیش از 25سال سابقه در  زمینه مدیریت می دستگاههای تجهیزات پزشکی و بیمارستانی به روز و معتبر دنیا توانسته با بهرگیری از دانش فنی و تجارت علمی و علمی خود به اقدام به تولید دستگاهها و ماشین آلات لباسشویی صنعتی وبیمارستانی در حد استاندارد های جهانی نماید و درشرایط حضوری کنونی باوجود تحریم ها ( عدم امکان واردات یا هزینه بسیار گزاف دستگاهها امکان بهرمندی وبه کار گیری بیمارستانها، هتل ها و….را از تکنولیژی و استاندارد های روز لاندری و خشک کن های دنیا با دستگاههای ساخت ایران را فراهم نماید.

امکان بهرمندی و به کار گیری بیمارستانها، هتل ها و….

را از تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا با دستگاه های ساخت ایران فراهم نمایید.

تولید ماشین آلات مدرن و پیشرفته همچنین تولید انحصاری شرکت سپهران طب در زمینه های ساخت اتو غلطکی باتاکن عامل

ماشین های لباسشویی 15-120-100کیلوگرم اتوی تونلی با سرعت 500 لباس در ساعت که اولین برای اولین بار در کشورمان تولید شده است.

برگ زرین دیگری است برافتخارات شرکت سپهران طب ایرانیان