برای شرکت سپهران طب ایرانیان

فروش آغاز یک تعهد است نه پایان یک معامله

لیست مشتریان خریداری کرده از مشتریان :لیست و به صورت کشویی

ارائه مشاوره خرید :

در موارد نه چندان نادر بیمارستانها یا هتل ها و یا در هر مرکز دیگری اقدام به خرید نموده ولی متوجه شده اندکی فضا و تاسیسات کافی مناسب برای دستگاه‌های  خرید داری شده نمی باشد  و این لیست تحصیل هزینه های هزینه و وقت برای خریداری خواهد بود. جهت پیشگری از این موارد،اقدام به مشاوره در خصوص نوع دستگاه مناسب برای آن مرکز با توجه به فضا و امکانات ( ظرفیت سنجی) و همچنین و مشاوره خصوصی تاسیسات که نقش بسیار مهم در عملکرد و دستگاه‌های دارند می نمایند ارائه نقشه های مهندسی جهت جانمایی دستگاه‌ها خاص فضایی بیمارستان این امکان را فراهم م نماید که خریدار باید کافی و آگاهی کامل از نحوه انجام پروژه اقدام به خرید نمایید.

درواقع فروش مرحله نهایی بعد از مشاوره لازم،کافی و برمنایی علمی واصولی میباشد. فرم درخواست

لیست کاتالوگ محصولات

دیگ بخار خشکشویی