ماشین لباسشویی غول آسا

ماشین لباسشویی غول آسا ماشین های لباسشویی دارای حجم ها و اندازه های مختلفی هستند که هر کدام برای یک فعالیت مشخص طراحی شده اند. بعضی از آنها برای خانواده های کوچک و البته نوع غول آسا جهت استفاده در حتی خانواده های گسترده و بزرگ استفاده می شود…
ساخت انواع اتو غلطکی

ساخت انواع اتو غلتکی

ساخت انواع اتو غلطتکی ساخت انواع اتو غلتکی، راه حلی مناسب برای اتو کردن انواع مختلف پارچه ها است. پارچه ها باید بدون نقص، صاف و بدون چروک باشند، زیرا کیفیت آن قابل مشاهده و لمس است. به همین دلیل، نیاز به ساخت انواع اتو غلتکی و تجهیزات کا…