کمپانی ALVI

کمپانی ایتالیایی الوی با تولید انواع سبد ، ترولی و قفسه های با کیفیت استیل توانسته سهم بزرگی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد.این کمپانی شهرت خاصی در تولید لوازم قفسه بندی مراکز استیل (ثایت و قابل حمل) و قفسه بندی آزمایشگاهی و … دارد